torsdag 18 mars 2021

GameStop och Bitcoin, vad är det som händer?

 Under 2021 har vi sett några bolags kurser och Bitcoins värde svänga häftigt i marknadens heta stunder. Ett bolag som lyfts fram är GameStop Inc. GameStop är ett Fortune 500 bolag med huvudkontor i Texas. Bolaget har fysiska butiker där de säljer spel och annan underhållning.

Orsaken varför bolaget är en het potatis beror på att icke-professionella investerare höll på att försätta professionella investerare i konkurs (främst hedge fonder). Man kan ju fråga sig hur profesionellt det är att bli överraskad av icke professionella investerare. Hedge fonder som blanka GameStop aktien höll på att råka riktigt illa ut. 

Så vad är blankning och varför gör man det? Blankning är att låna aktier i ett bolag och sälja dom på marknader i hopp om att kursen sjunker, aktierna returneras till ägare vid överenskommet tillfälle inklusive ränta (lite som att låna pengar från banken). Det som är speciellt med blankning är att det egentligen inte finns ett tak för aktiens värde men det lägsta en aktie kan sjunka till är noll. Det gör att man alltid har en begränsad vinst men obegränsad sannolik förlust (något som professionella investerare måste veta och kunna).

Varför blankar man och vem skulle låna ut sina aktier? Man blankar då man ser en stor sannolikhet att bolaget eller börsen är högt övervärderad eller att bolaget kommer att ha problem. Om man är storägare i ett bolag kan man låna ut aktier för att få en större och kontinuerlig ränta på investeringen. Kort sagt, ju mera du har desto fler kassaströmmar kan du ha. Visst är det motstridigt då man kunde förvänta sig att kursen stiger på långsikt och att det betyder mera för ägaren. Blankning kan dock öka på aktiens omsättning när fler aktier sätts i omlopp.

 Som grafen nedan visar, har GameStops aktie rört sig väldigt mycket sedan början av året. Men hela historien om GameStop och varför bolagets aktie började röra på sig så mycket går ungefär ett år tillbaka i tiden. Som högst stod aktien på $483 den 28 januari, men har sedan dess kommit ner en hel del. I februari 2020 var det en vanlig icke-professionell investerare som presenterade sin analys av GameStop bolaget, han menade att bolaget var lågt värderat med tanke på dess tillgångar och var inte helt en "cigar butt", Buffetts benämning bolag som har lite till att ge. Denna person skrev också på Reddit kanalen wallstreetbets om sin analys och har också en youtube kanal där han går igenom sina analyser. På youtube publicerades analysen den 5 augusti där han (Roaring Kitty, Keith Gill) anser att bolaget är förhållandevis undervärderat enligt sin analys, det intressanta är att han själv går igenom vilka svagheter hans analys har. Om man lyssnar på hans analys kan man anse att han ser mera möjligheter i bolaget än risker, som han själv säger är han en analytiker som söker efter asymmetrisk uppgång. Han nämner också att bolagets eget kapital kan troligtvis inte vara mindre värt än 250 miljoner dollar och att det är en större än 0 % sannolikhet att GameStop som bolag kan ändra sin kurs och dra bättre nytta av spelindustrin. Han tar till och med fram att Scion Asset Management LLC har ägt aktier i GameStop en tid och under 2020 ökade innehavet över 5%.

 Analysen gjord av Keith Gill motsvarar vad vanliga analytiker gör om bolag, de granskar bolag ur många perspektiv utöver siffror samt vad man tror att bolaget kommer att göra i resultat i framtiden. I stora hela var analysen gjord ur ett delvis optimistiskt perspektiv men mycket fokus låg på vilka möjligheter bolaget har och hur lätt de kunde vända och ändra på verksamheten. 

 

Sammanfattat kan man säga att analysen av GameStop inte skiljer sig från Ark Invests Cathy Wood eller Chamath Palihapitiya perspektiv på Teslas framtid. 

 Från aktiemarknaden till virtuella valutor

 Den 29 januari twittrade Elon Musk om Bitcoin med #Bitcoin, som en följd steg värdet på Bitcoin med 20% på några timmar. Det visar betydelsen och vilket intryck Elon Musk har med sina närmare 47 miljoner följare. Forbes gjorde en snabb analys av twittrandets inverkan och om det fanns en möjlighet att göra snabba vinster på Musks twitter meddelande. De konstaterade att det finns en möjlighet att göra snabba vinster men endast en kort tid. För dom som har tid och orkar följa med twittrandet kan försöka vänta på Musks twitter meddelande och handla virtuella valutor på basis av det. Det är dock väldigt riskfyllt och ser nog inte en ekonomisk eller samhällelig nytta.


Hur framtiden för dessa bolag och valutor kommer att se ut är en bra fråga, finns alltid anhängare och kritiker men med tiden får vi se vem som kan kalla sig vinnaren i detta spel.

Som en avslutning kan man fråga sig om Corona vaccin komemr att ha någon inverkan på virtuella valutor eller på dessa kraftiga rörelserna på börsen.