lördag 15 maj 2021

Börserna "goes bananas" och vad är SPAC

 De globala börserna har slagit nya rekord den sista tiden och mycket kan vi tacka central bankerna för. Mera om understöden (helikopter pengar) och hur det kan driva fram inflation kan läsas från tidigare inlägg. Frågan är då om börserna är rimligt prissatta eller om deras värde reflekterar endast en tillfällig stimulans börs. Man kunde säga att den senaste uppgången är lite av en börserna ”goes bananas” situation. Allt fler människor spekulerar på börsen och alla gör pengar på det (eller det påstår man). Senast vi såg samma i Finland var just före IT-bubblan sprack, bolag som gjort förlust i över 10 år anses ännu vara i start-up fasen vilket inte kan anses rimligt på (endast analytiker och portföljförvaltare kan ha en annan åsikt). Sällan har förlust drivande bolag existerat så länge som de tillåtits nu av låga räntor och överlopps kapital som bara sätts någonstans där de kan uppvisa tillväxt men ingen lönsamhet.

Då kommer vi in på nästa intressanta ämne. Börsbolag utan verksamhet, de har blivit väldigt populära i USA och allt fler investerar i dom med stora förväntningar. Förr var det endast förmögna människor som fick investera i dessa Hedge fonder, VC (venture capital) och Private Equity fonder. Nu har alla möjlighet till detta, en form av demokrati eller jämställdhet har accepterats. 

SPAC eller Special Purpose Aquisition Company

Det populära objektet i USA är SPAC, på engelska Special Purpose Aquisition Company (Investopedia.com). En SPACs syfte är att samla kapital från investerar, men som har ingen verksamhet utan tanken är att det ska köpa ett bolag eller en verksamhet av någon annan. Kända namn inom SPAC kategorin är Bill Ackman, Chamath Palihapitiya och Richard Branson (Virgin Galactic).

För tillfället finns det 531 stycken SPACs registrerade på USA börsen varar 128 har köpt eller meddelat om att de kommer att köpa ett bolag eller en verksamhet. För att tillägga har 310 stycken noterats under 2021, med andra ord 58 % av alla SPACs har noterats och samlat in kapital på under fem månader. Dessa 310 SPACs har samlat in omkring 76 miljarder dollar och endast 15 av dom har ett köp gjort eller meddelat om köp samt representerar omkring 4,8 miljarder dollar (6,3% av totala kapitalet). 

Med 2021 stora siffror i tankarna kan man snabbt blicka på året innan. 2020 noterades 158 stycken SPACs till ett värde av 62,77 miljarder dollar och under de fem första månaderna registrerades endast 12 stycken till ett värde av 2,2 miljarder dollar. Mot slutet av 2020 fick de vind i seglen och hela 138 stycken SPAcs registrerades till ett värde på 57,4 miljarder dollar (från augusti till december 2020). 

 

Insamlat kapital till SPAC från 2002 till 2020 i USD

Som grafen visar har vi på ett år sett en otrolig uppgång i insamlat kapital och antalet SPACs som kommit på marknaden. Kanske marknaden blir lite mera jämställd i samband med detta då man inte behöver har flera tiotals eller hundratusentals euro för att kunna delta i dessa investerings metoder. 

Kumulativt insamlat kapital till SPAC sedan 2001 fram till 2021


Totalt finns det SPACs för 157 miljarder dollar fördelat på 531 bolag varav 128 stycken har köpt eller meddelat om köp. Ett problem med data jag har är att alla noteringar inte har ett värde, med andra ord hur mycket kapital de samlat är ännu oklart och det betyder att summan kommer att stiga från de 157 miljarder jag redan nämnt. En otroligt stor summa i sig, intressant vore att vet hur stora del av summorna kommer eller härstammar från stöd betalt till arbetslösa i USA eller från andra Corona relaterade understöd. Om man skulle ta bort Corona relaterade kapitalet kunde vi bättre se hur intresserade folk verkligen är av dessa investeringsalternativ. Frågan är också om och hur mycket lån folk tagit för att placera i SPAC, eftersom ju mera lån man har i dessa placeringar desto värre kan de sluta om det får snett. Kan inte tro att man gjort en ordentlig riskbedömning om man snabbt hoppar med i en SPAC, speciellt om de inte har köpt en verksamhet. Så fort de köper en verksamhet måste man då göra en analys av vad som köpts och hoppas de levererar tillräckligt med information. Ser risken att investerare får endast minimum och beslutsfattarna tas bonusen och höga arvoden. Därefter skiter det sig och man förklarar att på grunden av ”vad man nu sen hittar på” lyckades inte placeringen. Det är dock en bra grund för att samla mera kapital till nästa potentiella investering.

Alla är inte lika imponerade av SPAC, det torde inte vara en överraskning för någon.

Warren Buffett om SPAC

För dom som tittade på Berkshire Hathaways bolagsstämma den 1 maj 2021 vet redan vad Warren Buffett tycker om dessa bolag och deras syfte. Inget vidare och tydligen är han själv inte intresserad då de ofta måste allokera kapital inom en viss tid, annars ska det returneras till investerare och då går man miste om fina arvoden och bonusar. Jämför man hur Buffett och Charlie munge rhar allokerat kapital så ser man att de nu och då inte riktigt köpt eller sålt något utan väntat på de tiderna då folk har problem (efter boomen), då är det köparen som bestämmer och säljaren som snabbt vill bli av med det de har för att betala sina skulder. Året var 1967 då Warren Buffet senast klart och tydligt började säga att det är svårt att hitta bra bolag till bra priser och 1969 likviderade han sin fond (egentligen var det ett form av kommandit bolag). Likvidationen innebar dock inte att han slutade, utan man kunde få aktierna bolaget ägde och där fanns bland annat Berkshire Hathaway som idag borde vara ett allmänt känt bolag i alla hushåll (eller de mindre spekulativa hushållen).

Kort fattat verkar herr Buffett inte tycka om SPAC och ser det lite som IT-boomen under slutet av 90-talet. Ett bolag utan verksamhet och tillgångar är inte riktigt ett bolag, eller är motiveringen igen att tiderna har förändrats? Vi kan anta att om räntorna stiger lär de som påstod att tiderna förändrats stå i brödkön och skylla på alla andra att de inte förklarat att tiderna inte hade förändrats. 

Kan snabbt nämna att Charlie Munger förkastar hela idén kring SPAC och virtualvalutor, han anser det farligt då folk som inte har en stor förmögenhet satsar allt på en spekulativ bubbla och kommer att bli besvikna. Jag kan rekommendera er att titta på den över 5 timmar långa bolagsstämman, svaren som Warren Buffett och Charlie Munger ger är av stort intresse och värde för alla som spara på lång sikt. De tar dock upp utmaningarna på dagens marknad och spekulationerna som kraftigt ökat på sistone.

För att citera den kända John Maynard Keynes ord;

"The Markets Can Remain Irrational Longer Than You Can Remain Solvent"

Som herr Keynes sade, ibland kan det vara bra att inte följa med börserna varje timme eller varje sekund. Vad får man för nytta av att följa med börserna varje sekund eller minut är något vi borde fråga oss. Hoppas SPAC och den senaste börs uppgången inte resulterar i en stor smäll, för många av oss kommer att förlora mycket och det gäller också våra pensioner. Vi kan konstatera att på lång sikt är det dock något som kommer att hända, vare sig vi vill eller inte vill det. Kan inte neka till att nedgångar förekommer eller att stora dagliga svängningar på börserna förekommer och förekommit.

Frågan om hur framtiden ser ut för SPAC och börserna återstår att se. Men vi kan konstatera att värderingarna är och har varit väldigt höga en lång tid. Alla bolag kommer inte att drabbas lika hårt då de gör vinst och har gjort det en längre tid, de bolag som gör förlust (har alltid gjort det) lär se en korrigering i sin värdering då sällan tar banken betalt för depositioner på samma sätt som dessa spekulativa förlustbolag. Kom ihåg att argumenten om att det är ett start-up gäller inte över 5 år gamla bolag. Vid detta skede ska de vara lönsamma och kunna expandera lönsamt (argumentet om att expansion kostar är sant men kom ihåg att bränna pengar kan vem som helst, men endast få personer har kunskapen att expandera lönsamt). Det lönar sig att titta hur bolag expanderar och vilka förklaringar de ger till de kraftigt ökande kostnader, där finns informationen som är guld värd. 

Vi får se hur denna cirkus slutar och roligt kommer det att vara. Tills nästa intressanta ämne uppstår...