lördag 11 september 2021

SPAC bolaget Virala fann ett köpeobjekt på rekordtid

 Det finska SPAC-bolaget Virala Acquisition Company har funnit ett köpeobjekt på rekordtid, 71 dagar noterat och belöningen var en värdeuppgång på 30%. En snabb repetition, Virala noterades den 29 juni och 71 dagar senare har de meddelat om att ett köpeobjekt har hittats och kommer att noteras genom en så kallad absorberings fusion. Väldigt snabbt fann VAC ett objekt men de var långsammare än Arya Sciences Acquisition Company II som noterades och fusionerades på 51 dagar. Bolaget Virala köper sig in i heter Purmo Group som är specialiserat på luftlösningar i allmänna drag men koncernen verkar fungera som underleverantör till bygg- och sanerings branschen av hus. Speciellt olika lösningar och komponenter till hus som kan förbättra luften och isoleringen samt andra värdefulla kostnadssparande faktorer. Purmos bransch är intressant och något som är hett tack vare corona och heta byggnadsbranschen, frågan är hur värdefullt det är på långsikt.

Purmo Groups skuldfria bolagsvärde beräknas vara 685 miljoner euro. Efter absorberingsfusionen kommer Purmo Groups gamla ägare att inneha 73,3% av alla aktier medan Viralas aktieägare kommer att respektive äga 26,7% av det nya bolaget. En finska analytiker har redan värderat det fusionerade bolaget till 875 miljoner euro vilket skulle ge Viralas ägare cirka 233,6 miljoner euro i marknadsvärde. Det beräknade marknadsvärdet skulle betyda en signifikant värdeökning för Viralas nuvarande ägare som i princip placerade 107,5 miljoner euro och nu kan hypotetiskt se en avkastning på 117%. Väldigt stor avkastning med tanke på den korta tiden Virala SPAC-bolaget var noterat. 

Purmo Group i siffror

Purmo Group grundades år 1953 och 2020 var omsättning på 671 miljoner euro vilket baserat på Viralas ursprungliga mål är ett större bolag än tanken var. Det behöver inte inverka negativt, dock får Viralas aktieägare en lite mindre andel av Purmo Group. I Grafen nedan ser vi hur Purmo Groups omsättning har utvecklats sedan 2015 till 2020, en tillväxt sedan 2015 men som så många andra bolag minskade omsättningen 2020 i förhållande till 2019.

Grafen visualiserar Purmo Groups omsättnings utveckling sedan 2015

Purmo Groups EBITDA har som bäst varit under 2020, 12,67% av omsättningen. EBITDA är bolagets resultat före finansiella kostnader och intäkter samt avskrivningar och amorteringar. EBITDA används ofta för värdering av bolag men har förkastats av Warren Buffett och Charlie Munger, argumentet är vem som ska betala finansiella kostnaderna.

Purmos EBITDA har varit relativt stabil och visar att operativa verksamheten inte gör förlust, vilket är en väldigt bra egenskap hos bolag. Grafen nedan visar Purmo Groups EBITDA och EBITDA i % från 2015 till 2020.

 

Grafen visualiserar Purmo Groups EBITDA sedan 2015

Kan snabbt sammanfatta att på basen av den preliminära information som getts ut verkar Virala ha lyckats med något väldigt bra för både ägare och framtida nordiska SPAC bolag. Nu återstår det att se om ACQ och Creaspac kan uppnå samma resultat. Det är ju alltid lättast att vara först när ACQ och Creaspac har stor press på att slå deras finska motsvarighet med större och bättre resultat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar