lördag 8 januari 2022

Liv i stugan, aktiv aktiehandel har ingen samhällsnytta

 En person som aktivt för handel på börsen dagarna i ända bidrar med ingen samhällsnytta och kunde jämföras med en vanlig droglangare, bäst att de är arbetslösa än att de yrar på börsen. Åt det hållet twittrade ekonomen Juha Itkonen och nu får han sociala medians tangentbords NAVY SEAL och Spetsnaz trupper att rikta sin inre ilska mot sig (länken till Helsingin Sanomats artikel var Itkonen lite öppnar upp sin tweet). Day trader, spekulant, aktieguru eller vad annat dessa personer vill kalla sig som vaknat från vinterdvalan.

Itkonens formulering är provocerande (Nalle Wahlroos 2.0) men han ställer en fråga som i många fall är aktuellt i dagens samhälle. Många tänker eller har övergått till att handla värdepapper med korta intervall. Det lär avspeglas i antalet traders som uppvisar sina nya vinnare tekniker på youtube och i andra sociala kanaler. Itkonen nämner att han ville skapa diskussion kring ämnet om vad för jobb och vad för ekonomisk aktivitet bidrar med framtida välfärd för samhället. Frågan om day traders plötsligt försvinner, skulle välfärdssamhället påverkas av det? Det vore också bra för Itkonen att kritisera sig själv med frågan vad för samhällsnytta har han haft som ekonom i samhället? Att ändra sin prognos hela tiden lär inte bidra med något värde även om människor känner sig säkrare om någon sagt att framtiden ser ut på ett visst sätt.

Som vi alla säkert vet blev det liv i stugan efter tweeten och många olika motiveringar har flugit från alla håll och synvinklar. Tråkigt nog har få individer kunnat besvara tweeten kritiskt. Om man tänker något efter och ser det mera som en fråga, vad för samhällsnytta bidrar aktiv handel med? Likviditet på börsen? Nya innovationer? Samhällstjänst som upprätthåller välfärdssamhället? Perspektiven är många, kanske en fråga kunde vara vad för nytta peningflyttare har i samhället? Då ifrågasätter vi dock hela bankväsendet och främst aktivt förvaltade fonder och hedgefonder. 


 Anser att Itkonen väl tar fram att det inte räcker med att man tjänar pengar på det man gör eller att man ger någon enstaka individ nytta. Man måste kunna se över muren och hur det påverkar samhället. Tänk på Tesla, bolaget har lyckats med att driva igenom en elektrisk revolution inom bilindustrin. Både konsumenter, politiker och biltillverkarna satsar nu stort på elbilar. Det är förhoppningsvis en stor nytta för samhällen och människor på långsikt. Google hjälper människor att hitta material, information och allt möjligt annat på nätet med att försöka hitta de bästa stämmande sidorna till de sökorden man gett. Alibaba förenar allt från små bolag till stora bolag med konsumenter över hela världen. Vattenfall bidrar med elproduktion och försöker minimera sina CO2 utsläpp (kan ta en tid med så många kolkraftverk i Tyskland) och läkemedelsbolag försöker lösa de flesta problem vi har även om det kan medföra olika biverkningar. Facebook (dagens Meta), Instagram, TikTok med fler skryt tjänster lär nog orsaka mera psykisk ohälsa än någon form av nytta för samhället och mänskligheten, men det får du ta upp med psykologen (kan rekommendera en av mina kunder om du känner dig deppad, lite klirr i kassan).

Mot argumenten har främst varit att day traders skapar likviditet på marknaden, minskar på prisskillnader och bidrar med skatteintäkter. Itkonen kritiserar skatteintäkterna då det trots allt är ett noll summa spel, ens vinst är en annans förlust, med andra ord ökar inte skatteintäkterna. Likviditet kan behövas på marknaden när alla får panik, det antyder Itkonen men i miljön vi lever bidrar extra likviditet med inget värde. Prisskillnaderna har inte beaktats i artikeln.

Det som kan bidra med delvis nytta är transaktionskostnaderna som förbättrar bankens resultat och säkert anställdas bonusar. Banker motiverar med glädje nyttan de bidrar med i aktihandel speciellt på börsen där det endast flödar nytt kapital vid emissioner. Kanske betydelsen har minskat när det finns så många VC:n (Venture Capital) och stora privata investerare som inte behöver göra likadana riskbedömningar som banken. Men utöver det verkar nyttan marginell även om man kan anse annat för att kunna berättiga sitt perspektiv. Visst tar någon upp argumentet att bonusarna ofta konsumeras och skapar efterfrågan, vilket inte alltid är en bra sak. Om alla inkomster konsumeras saknar samhället sparade kapital som kunde investeras för framtida effektivare produktionsalternativ eller utveckling av service tjänster. Så med andra ord måste någon spara för att andra ska kunna konsumera, inte kan central banken trycka pengar i all evighet utan att skapa hyperinflation. 

Day trading, kortsiktig spekulation är ett känsligt ämne som delar åsikter. Vi har rätt till vår egen åsikt och får motivera, men när man läser folks kommentarer (egentligen är det direkta attacker) börjar man undra om deras liv är så tråkigt och meningslöst att de har tid att kommentera ämnet överlag. Det var en form av underhållning som man främst ser i riksdagen när tuppar och höns löper amok. Kanske bäst att vi gör det vi är bra på och kan tänka oss göra en längre tid, vare sig det bidrar med lite (inget) värde eller stort samhällsvärde. Tänk på att en stor del av byråkratin egentligen är meningslöst och ett stort slöseri av mänskliga resurser. Denna hjärnkapacitet kunde användas till att lösa större problem, medicinska, biologiska med fler områden. Dock skulle det kräva mera ansvar av individen och det är jobbigt, bättre att betala någon annan att ta ansvaret så man kan sedan klaga. Kanske det inte alltid finns ett rätt svar även om världen är svart och vit.

Orsaken till att jag tar upp detta ämne är främst för att provocera men också i hopp om att människor kan visa att de har en förmåga att kritisera sina egna åsikter och tankar. Om du inte kan kritisera dina egna tankar och åsikter lär du inte ha kapacitet till någon form av kritiskt tänkande vilket göra dig till en lätt spelbricka. Vill du vara en spelbricka?

Enligt Skolverket innebär kritiskt tänkande att man kan analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera och ifrågasätta. I detta fall har folk klarat av att dra egna slutsatser genom övervärdering av sina egna insatser medan allt annat har uteblivit. Man brukar ofta vilja motbevisa sin egen slutsats eller ställning, då hittar man bristerna i sina egna tankar och kan komma till en bättre slutsats. Vi lever dock i ett samhälle där snabbhet och att reagera oberoende om det är optimalt eller ej värderar högt. Det reflekteras i diskussioner då du inte blir uthängd i samhället om du visar dig ha gjort grovt fel. Med andra ord finns det inget incentiv att tänka före man skriver och många röster försvinner i flummet och massan av deprimerade människor. Kan jag då ställa frågan till dig, hur går du tillväga med ditt kritiska tänkande? Har själv märkt på jobbet att många beslut som gjorts det senaste året varit snabba beslut främst drivet av rädsla och andra beslut som varit operativt kritiska skjutits upp då ingen vill ta ansvar för konsekvenserna. När jag kritiserat detta har jag som svar fått att jag helst skall vara tyst och vet inte tillräckligt om ämnet även om det varit jag som levererat informationen och gjort upp olika scenarion. Har märkt att folk vill lyfta fram människor som stöder deras åsikter istället för att lyssna och lyfta fram de som kan motbevisa åsikterna (strukturerade formuleringar).

Kom ihåg att alla frågor kanske inte kan besvaras på en gång, var sig du vill eller inte. Jag skulle personligen inte vilja göra samma beslut som Bayer AGs ledningsgrupp gjorde vid köpet av Monsanto, snabbt, bristfälligt och stort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar